0774 698 096

contact@casia.ro

Logo Casia

Termeni și condiții de vânzare și garanție

În ultimii 20 de ani, Palmako AS a devenit unul dintre principalii producători de case de grădină din Europa și cel mai mare producător de produse de lemn lamelar și rotund mașinat în Estonia. Ca o companie prietenoasă cu mediul, comprimăm reziduurile de producție în pelete de încălzire, utilizând electricitatea produsă în timpul procesului de producție de panourile solare și soare.

Termenii și condițiile de vânzare și garanție ale Palmako sunt în conformitate cu legile Uniunii Europene și directivele corespunzătoare. Cerințele de garanție se aplică categoriei de produse respective. Palmako a obținut numeroase certificate de calitate, care într-un fel sau altul asigură calitatea și procesele produselor noastre. Informații detaliate despre certificate pot fi găsite în secțiunea „Certificate”.

Termenii și condițiile de vânzare și garanție în funcție de categoria specifică de produse pot fi găsite pe pagina de marcă corespunzătoare fiecărei categorii de produse.

Termenii și condițiile generale de vânzare

Domeniu de aplicare

Acești Termeni și Condiții Generale de Vânzare (denumiți în continuare „Termenii Generali”) se aplică tuturor contractelor în cadrul cărora Palmako AS (denumită în continuare „Vânzătorul”) vinde bunurile sale sub mărcile Palmako, Imprest, Construct, HEAT!T sau orice altă marcă care ar putea fi dezvoltată (denumite în continuare „Produse”) oricărui cumpărător (denumit în continuare „Cumpărător”), indiferent de modul în care contractul de vânzare (denumit în continuare „Contractul”) este încheiat, și acoperă întreaga gamă de produse a Vânzătorului. Achiziționarea sau plasarea unei comenzi pentru un Produs implică conformitatea deplină și necondiționată cu acești Termeni Generali. Orice altă prevedere sau clauză adițională, inclusiv Termenii și Condițiile Generale ale Cumpărătorului, se aplică doar în măsura în care Vânzătorul și Cumpărătorul (denumiți în continuare „Partea” și colectiv „Părțile”) sunt de acord în scris, în mod individual, în fiecare caz.

Produse

2.1. Produse.
Produsele includ case de grădină, case din lemn, produse din lemn lamelar lipit, pelete de lemn, stâlpi din lemn rotunjit și înmuiați în adâncime pentru garduri, tăblii și palete, mobilier de grădină, panouri și elemente pentru grădină, borduri de pat și cutii de flori, leagăne, locuri de joacă pentru copii și toate celelalte produse fabricate de către sau în numele Vânzătorului și vândute Cumpărătorilor. Produsele sunt fie produse vândute conform procedurii standard (denumite în continuare „Produse Standard”), fie produse fabricate special pentru un anumit Cumpărător, inclusiv case de grădină și lemn personalizate, produse din lemn lamelar personalizate, pelete de lemn personalizate, etc. (denumite în continuare „Produse Personalizate”).

2.2. Catalog de produse.
Produsele Standard fabricate și vândute de Vânzător sunt enumerate pe site-ul Vânzătorului și (cu excepția peletelor de lemn) în cataloagele de produse puse la dispoziție Cumpărătorului la cerere (denumite în continuare „Catalog”). Vânzătorul își rezervă dreptul de a schimba gama de produse în orice moment, la discreția sa. Comenzile trebuie plasate pe baza listei de produse curente.

2.3. Calitate și completitudine.
Vânzătorul garantează că calitatea Produselor este conformă cu standardele de calitate ale Vânzătorului și că completitudinea Produselor este conformă cu specificațiile aplicabile ale Produselor. Vânzătorul își rezervă dreptul de a schimba specificațiile Produselor, cu condiția ca aceste schimbări să nu afecteze performanța sau durata de viață a Produselor.

Comandă

3.1. Produse Standard.
Cumpărătorul poate comanda Produse Standard prin e-mail sau efectua o achiziție în magazinul online al Palmako (http://pood.palmako.ee). În comandă, Cumpărătorul trebuie să indice destinația dorită a mărfurilor și timpul de livrare preferat. Termenii și condițiile generale ale magazinului online Palmako (https://pood.palmako.ee/est/e-poe-uldtingimused) se aplică achizițiilor în magazinul online Palmako.
3.2. Produse Personalizate.
Pentru a cumpăra Produse Personalizate, Cumpărătorul trebuie să solicite Vânzătorului o ofertă. Oferta emisă de Vânzător va fi valabilă timp de treizeci (30) de zile calendaristice. Prin emiterea unei oferte, Vânzătorul nu va asuma nicio obligație de livrare sau altă obligație obligatorie referitoare la bunuri, iar termenii contractului vor rezulta doar din comanda confirmată. Acceptarea ofertei de către Cumpărător va fi considerată o comandă pentru Produsele Personalizate relevante.

3.3. Confirmarea comenzilor.
Contractul de vânzare al Produselor va fi considerat încheiat odată cu confirmarea comenzii de către Vânzător. Vânzătorul va confirma sau va refuza o comandă în termen de trei (3) zile lucrătoare de la plasarea comenzii de către Cumpărător. În confirmarea comenzii, Vânzătorul va defini termenii de livrare a bunurilor. Dacă confirmarea comenzii conține modificări sau termeni suplimentari față de comandă sau ofertă, contractul de vânzare va fi considerat încheiat cu excepția cazului în care Cumpărătorul notifică, în termen de două (2) zile lucrătoare de la primirea confirmării comenzii, că nu acceptă termenii modificați sau suplimentari sugerați de Vânzător.

3.4. Modificarea și anularea comenzilor.
Comenzile confirmate pot fi modificate sau anulate prin acordul reciproc al Părților, cu condiția ca niciun proces de producție și/sau livrare să nu fi fost inițiat, cu excepția cazului în care Părțile au convenit altfel.

3.5. Consecințele modificării sau anulării unei comenzi.
Dacă Cumpărătorul modifică sau anulează o comandă confirmată de Vânzător, Vânzătorul va avea dreptul să factureze Cumpărătorul pentru modificarea sau anularea comenzii la costul suportat, dar nu mai puțin de 35 (treizeci și cinci) EUR plus TVA la rata aplicabilă.

Prețuri și termeni de plată
4.1. Prețurile.
Prețurile Produselor Standard sunt bazate pe lista de prețuri valabilă la momentul încheierii contractului de vânzare. Liste de prețuri se bazează pe piață și prețurile pot varia în funcție de țară, teritoriu, termeni de livrare sau tip de client. Vânzătorul are dreptul să-și schimbe prețurile în orice moment, la discreția sa. Dacă lista de prețuri a fost transmisă Cumpărătorului în prealabil, Vânzătorul se obligă să notifice Cumpărătorul cu privire la orice modificare a prețurilor cu cel puțin o (1) lună înainte. Prețurile Produselor Personalizate sunt stabilite în oferta de preț emisă de Vânzător. Cu excepția cazului în care este indicat altfel în lista de prețuri sau în oferta de preț, prețurile includ costul ambalajului, transportului și asigurării bunurilor livrate, dar nu includ TVA, taxele vamale și alte costuri de vamă.
4.2. Termeni de plată.
Produsele trebuie plătite fie în avans sau, dacă Vânzătorul a deschis o linie de credit pentru Cumpărător, în termen de douăzeci și una (21) de zile calendaristice de la data emiterii facturii relevante, cu excepția cazului în care Vânzătorul indică un termen mai lung în confirmarea comenzii. Pentru Produsele Personalizate care costă mai mult de 10.000 EUR (zece mii de euro), Cumpărătorul este obligat să plătească 5% din preț la plasarea comenzii și 45-50% (la discreția Vânzătorului) înainte de fabricarea produsului. Restul prețului de achiziție va fi plătit atunci când produsele sunt gata, dar înainte de încărcarea pentru transport sau, dacă Vânzătorul a deschis o linie de credit pentru Cumpărător, în termen de douăzeci și una (21) de zile calendaristice de la data emiterii facturii relevante, cu excepția cazului în care Vânzătorul indică un termen mai lung în confirmarea comenzii. Cu excepția cazului în care Părțile convin altfel, plățile vor fi efectuate prin transfer bancar în contul bancar indicat de Vânzător. Cheltuielile bancare sunt suportate de Cumpărător. O plată este considerată efectuată atunci când suma corespunzătoare a fost creditată în contul bancar al Vânzătorului.

4.3. Întârzierea în plată.
Dacă Cumpărătorul nu face o plată la timp, Vânzătorul va avea dreptul la o dobândă de întârziere de 0,1% din suma restantă pe zi. Dacă Cumpărătorul nu face o plată în avans la timp și depășește termenul de scadență cu mai mult de 7 zile, Vânzătorul are dreptul să suspende sau să anuleze comanda relevantă.

4.4. Deduceri unilaterale.
Fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului, Cumpărătorul nu poate efectua nicio deducere unilaterală din sumele facturate sau să compenseze creanța Vânzătorului cu oricare dintre propriile sale creanțe.

4.5. Discount de plată expresă.
Dacă Părțile au convenit asupra unui discount de plată expresă, procentul sau suma convenită a discountului se aplică numai dacă plata a fost creditată în contul bancar al Vânzătorului înainte de data scadenței de plată expresă indicată pe factură.

Livrare
5.1. Termeni de livrare.
Cu excepția cazului în care este indicat altfel în lista de prețuri, oferta sau confirmarea comenzii, sau dacă Părțile au convenit în mod specific în scris sau într-un format reproductibil în scris, Produsele vor fi livrate sub termenul DAP (livrare la destinație, costuri vamale suportate de Cumpărător, Incoterms 2010).
5.2. Timp de livrare.
Timpurile standard de livrare pentru Produse sunt stabilite în lista de prețuri sau în oferta. Timpurile standard de livrare sunt indicative, iar timpul de livrare pentru o comandă specifică va fi specificat de Vânzător în confirmarea comenzii. Perioada de livrare începe în ziua în care Vânzătorul confirmă comanda Cumpărătorului, dar nu înainte ca Vânzătorul să primească avansul necesar. În cazul Produselor Personalizate, perioada de livrare nu va începe până când toate problemele tehnice legate de fabricarea Produselor sau executarea comenzii au fost rezolvate între Părți. Dacă modificările ulterioare aduse informațiilor sau documentației relevante de către Cumpărător duc la un amânare a fabricării Produselor, timpul de livrare va fi prelungit cu o perioadă corespunzătoare.

5.3. Data livrării.
În funcție de acordul cu Cumpărătorul, coloana de timp de livrare din formularul de confirmare a Vânzătorului va indica fie „data confirmată a expedierii”, fie „data estimată a livrării” către Cumpărător/utilizatorul final. Momentul exact al livrării bunurilor va fi comunicat de către Vânzător sau compania de transport Cumpărătorului/utilizatorului final cu o bună anticipare. Pe nota de livrare, ora estimată de sosire este indicată cu o precizie de +/- 1 zi.

5.4. Acceptarea livrării.
Cumpărătorul va trebui să accepte livrarea bunurilor la timpul și locul determinat în conformitate cu acești Termeni Generale. Dacă Cumpărătorul refuză să accepte sau întârzie acceptarea livrării, Vânzătorul are dreptul la o penalitate contractuală de 0,1% din prețul bunurilor respective per zi. Cumpărătorul va compensa toate costurile și daunele suferite de Vânzător ca urmare a refuzului Cumpărătorului de a accepta livrarea, inclusiv costurile de stocare a bunurilor.

5.5. Transferul riscului de pierdere accidentală a bunurilor.
Riscul pierderii sau avarierii accidentale a bunurilor va trece la Cumpărător la livrare. În cazul în care Cumpărătorul refuză să accepte bunurile la momentul convenit, riscul pierderii și avarierii accidentale a bunurilor va trece la Cumpărător de la momentul când Cumpărătorul ar fi trebuit să primească bunurile conform acordului dintre Părți.

Reținerea proprietății.
Vânzătorul își rezervă proprietatea legală asupra bunurilor până la plata integrală a prețului de cumpărare. În acest interval, Cumpărătorul poate revinde bunurile doar în calitate de reprezentant al Vânzătorului și numai către un cumpărător de bună credință în cursul normal al afacerilor.

Inspectare și notificare
7.1. Inspectarea.
La livrare, Cumpărătorul este obligat să inspecteze imediat bunurile sau să le facă inspectate. Această inspecție ar trebui să includă verificări privind cantitatea și calitatea Produselor și conformitatea acestora cu documentele însoțitoare. Cumpărătorul ar trebui să verifice, de asemenea, Produsele (inclusiv ambalajul) pentru orice daune exterioare. Defectele Produselor descoperite în timpul inspecției și reclamațiile rezultate ar trebui identificate de Cumpărător în documentele însoțitoare. Nerespectarea remarci la defecte pe documentele de livrare nu îi permite ulterior Cumpărătorului să revendice deficiențele care erau recunoscute în timpul acceptării produselor.

7.2. Notificare privind neconformitatea.
În cazul în care nomenclatura, cantitatea sau calitatea Produselor livrate nu se conformează confirmării comenzii, sau Produsele sau ambalajul lor sunt defecte, Cumpărătorul este obligat să notifice imediat Vânzătorul, dar nu mai târziu de șapte (7) zile calendaristice de la ziua în care Cumpărătorul a descoperit sau ar fi trebuit să descopere neconformitatea. Cumpărătorul va informa Vânzătorul despre natura exactă a neconformității, indicând în mod clar și detaliat neconformitatea și modul în care aceasta afectează calitatea și/sau completitudinea Produselor.

7.3. Notificare privind deteriorarea sau pierderea bunurilor.
În cazul în care bunurile au fost deteriorate sau au fost pierdute parțial în timpul transportului, Cumpărătorul este obligat să facă o notificare scrisă Vânzătorului, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile calendaristice de la primirea bunurilor. Notificarea ar trebui să conțină o descriere detaliată a deteriorării sau pierderii, și anume o notificare despre modul în care riscul de deteriorare sau pierdere a fost transferat către Cumpărător în cazul bunurilor deteriorate sau pierdute.

7.4. Răspunsul Vânzătorului.
Vânzătorul va răspunde la notificările Cumpărătorului în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. După primirea unei notificări valide, Vânzătorul va lua măsuri pentru a remedia neconformitatea sau a restitui suma corespunzătoare, la alegerea Cumpărătorului, sau pentru a face orice altă acțiune corespunzătoare în circumstanțe.

Garanție
8.1. Perioada de garanție.
Perioada de garanție pentru Produsele Standard este de 12 (doisprezece) luni de la data livrării. Pentru Produsele Personalizate, perioada de garanție este de 24 (douăzeci și patru) luni de la data livrării. Perioada de garanție pentru consumatori este aceeași cu cea pentru Produsele Standard și nu poate fi mai scurtă decât cea stabilită de legislația aplicabilă.
8.2. În cazul consumatorilor.
Pentru consumatori, prevederile legale privind garanția nu vor fi afectate de acești Termeni Generali.

8.3. În cazul comercianților.
Pentru cumpărătorii care nu sunt consumatori, garanția nu se aplică la uzură normală a Produselor. În cazul viciilor ascunse care afectează utilizarea Produselor sau a părților lor componente, Vânzătorul va furniza, la alegerea sa, înlocuirea sau repararea gratuită a produselor afectate, cu condiția ca neconformitatea să fie notificată în scris în termen de două (2) săptămâni de la descoperirea acesteia. Orice solicitare de garanție trebuie susținută de documente privind defectul. Dacă remedierea este imposibilă sau proporțională, Cumpărătorul poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului de cumpărare sau poate anula Contractul în ceea ce privește Produsele afectate.

8.4. Excluderi și limitări.
Garanția nu acoperă defectele cauzate de manipularea necorespunzătoare, montarea sau instalarea necorespunzătoare, utilizarea neadecvată sau întreținerea necorespunzătoare a Produselor de către Cumpărător sau terțe părți. Garanția nu acoperă nicio daună indirectă, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea profitului, pierderea de economii anticipate, pagube cauzate de întârzieri sau pierderea bunurilor stocate sau utilizate împreună cu Produsele. În niciun caz, răspunderea Vânzătorului nu va depăși prețul achitat pentru Produsele în cauză.

8.5. Procedura de garanție.
Orice reclamație sub garanție ar trebui să fie notificată în scris Vânzătorului în termen de șapte (7) zile calendaristice de la descoperirea defectului, dar înainte de expirarea perioadei de garanție. Notificarea trebuie să includă o descriere detaliată a defectului. Orice reclamație sub garanție trebuie susținută de documente privind defectul. Produsele sau părțile lor componente care fac obiectul unei reclamații sub garanție nu ar trebui să fie utilizate până când Vânzătorul nu a confirmat în scris că reclamația este validă și a furnizat instrucțiuni specifice pentru utilizarea ulterioară. În caz contrar, Cumpărătorul poate pierde dreptul la garanție. Procedura de garanție este exclusiv pentru beneficiul Cumpărătorului și orice terță parte care va utiliza Produsele.

Răspundere
9.1. Răspunderea generală.
Răspunderea Vânzătorului în temeiul acestor Termeni Generali este limitată la daunele directe cauzate de Vânzător și nu acoperă daune indirecte, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea profitului, pierderea de economii anticipate, pagube cauzate de întârzieri sau pierderea bunurilor stocate sau utilizate împreună cu Produsele.
9.2. Răspunderea pentru daune directe.
Răspunderea Vânzătorului pentru daunele directe este limitată la suma plătită de Cumpărător pentru Produsele relevante, dar nu mai mult de 10.000 EUR (zece mii de euro) pentru un eveniment sau o serie de evenimente înrudite.

9.3. Răspunderea limitată.
În niciun caz, răspunderea Vânzătorului pentru daune nu va depăși suma totală plătită de Cumpărător pentru Produsele furnizate în cadrul comenzii relevante.

9.4. Excluderi de răspundere.
Vânzătorul nu este răspunzător pentru prejudicii cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau abuzivă a Produselor sau pentru prejudicii cauzate de manipularea necorespunzătoare, montarea sau instalarea necorespunzătoare, utilizarea neadecvată sau întreținerea necorespunzătoare a Produselor de către Cumpărător sau terțe părți. Vânzătorul nu este răspunzător pentru prejudicii cauzate de lipsa sau incorectitudinea informațiilor furnizate de Cumpărător. În măsura în care legislația aplicabilă nu permite excluderea sau limitarea răspunderii pentru daune indirecte sau incidentale, această limitare nu se aplică Cumpărătorului care acționează în calitate de consumator.

9.5. Forța majoră.
Părțile nu vor fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale în măsura în care această neîndeplinire este cauzată de circumstanțe dincolo de controlul rezonabil al Părții afectate, inclusiv, dar fără a se limita la, forța majoră, incendii, inundații, războaie, embargo-uri, conflicte sociale, accidente, greve, lipsa sau avarierea mijloacelor de transport, întârzieri ale furnizorilor sau orice altă circumstanță care face imposibilă, ilegală sau nejustificată furnizarea Produselor. O astfel de neîndeplinire nu va fi considerată o încălcare a contractului și nu va da dreptul la despăgubiri.

Confidențialitate
10.1. Informații confidențiale.
Orice informație furnizată de către una dintre Părți celeilalte Părți, în timpul negocierilor, contractului sau execuției acestuia, care este sau poate fi considerată a fi confidențială sau un comerț secret, rămâne proprietatea acelei Părți și nu poate fi divulgată către terțe părți fără consimțământul prealabil și expres scris al Părții care a furnizat informația confidențială.
10.2. Limitări ale confidențialității.
O Parte nu va fi responsabilă pentru divulgarea informațiilor confidențiale ale celeilalte Părți în următoarele situații: (a) atunci când informațiile confidențiale devin publice fără vina Părții care le-a primit; (b) atunci când informațiile confidențiale sunt deja în posesia Părții care le-a primit, fără a fi sub rezerva unui angajament de confidențialitate față de cealaltă Parte; (c) atunci când informațiile confidențiale sunt obținute de către Părțile terțe fără a încălca nicio obligație de confidențialitate; (d) atunci când divulgarea este solicitată de o autoritate publică competentă sau este necesară în scopul executării contractului; (e) atunci când divulgarea este necesară pentru a proteja interesele legitime ale Părții care a furnizat informațiile confidențiale.

10.3. Păstrarea confidențialității.
Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor primite și să utilizeze informațiile confidențiale numai în scopul executării contractului. Părțile vor implementa măsuri rezonabile pentru a asigura păstrarea confidențialității informațiilor primite și pentru a preveni divulgarea sau utilizarea neautorizată a acestora.

10.4. Durata obligației de confidențialitate.
Obligația de confidențialitate va rămâne în vigoare pe o perioadă de 3 (trei) ani de la încetarea contractului, indiferent de motivul încetării.

Dispoziții finale
11.1. Legislația aplicabilă.
Acești Termeni Generali și orice contract încheiat în conformitate cu acești Termeni Generali sunt guvernați de legea statului în care Vânzătorul își are sediul.
11.2. Soluționarea litigiilor.
Orice litigiu sau neînțelegere între Părți în legătură cu sau care decurge din acești Termeni Generali sau din contractul încheiat în conformitate cu acești Termeni Generali va fi soluționat în primul rând pe cale amiabilă, prin negocieri între Părți. În cazul în care Părțile nu reușesc să ajungă la o înțelegere pe cale amiabilă, orice litigiu sau neînțelegere va fi adus în fața instanțelor competente ale statului în care Vânzătorul își are sediul.

11.3. Modificări.
Orice modificare a acestor Termeni Generali sau a contractului încheiat în conformitate cu acești Termeni Generali trebuie să fie făcută în scris și să fie semnată de ambele Părți.

11.4. Cesionarea.
Niciuna dintre Părți nu poate cesiona sau transfera drepturile sau obligațiile sale în temeiul acestor Termeni Generali fără consimțământul prealabil și scris al celeilalte Părți.

11.5. Dispoziții de supraviețuire.
Orice dispoziții care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască încetării sau expirării acestor Termeni Generali, inclusiv, dar fără a se limita la dispozițiile privind confidențialitatea și răspunderea, vor supraviețui încetării sau expirării acestora.

Acești Termeni Generali au fost semnați și au intrat în vigoare în data de [data semnării] de către reprezentanții autorizați ai ambelor Părți.

Vânzător: [Nume și semnătura]
Cumpărător: [Nume și semnătura]